Dorosła kawka poszukująca pokarmu, autor Cezary Korkosz

Kawki to ptaki należące do rodziny krukowatych, które uważane są za bardzo inteligentne. Przejawia się to między innymi ich ogromną zdolnością adaptacji do nowych środowisk. Podobnie jak gawrony czy sroki, kawki świetnie przystosowały się do życia w miastach.

W naturalnych siedliskach gnieżdżą się w dziuplach drzew, lecz na terenach zurbanizowanych nauczyły się wykorzystywać do tego celu wszelakie otwory i załomy w murach. Bardzo chętnie zajmują także budki dla kawek.

Ptaki te są bardzo towarzyskie, żyją w niewielkich koloniach, a żerują często w mieszanych stadach np. z gawronami. W naszej strefie klimatycznej kawki są ptakami osiadłymi, nie migrują na zimę w cieplejsze rejony świata.

Gody rozpoczynają wiosną, a w kwietniu lub maju samica składa jaja we wcześniej przygotowanym gnieździe. Liczba jaj wynosi zazwyczaj od 4 do 6, które są barwy błękitnej z ciemnym nakrapianiem. Wysiadywaniem jaj zajmuje się wyłącznie samica, samiec natomiast zdobywa pożywienie, którym stale karmi samicę. Inkubacja jaj trwa około 18 dni. Pierwszy miesiąc życia pisklęta przebywają jeszcze w gnieździe. Po jego opuszczeniu podloty karmione są przez oboje rodziców przez około 4 tygodnie, i w tym właśnie czasie można spotkać je siedzące w pobliżu budek lęgowych dla kawek.

Często popełnianym błędem jest zabieranie przez ludzi podlotów którzy sądzą, że wypadły z gniazda. Tak naprawdę ptaki znajdują się pod stałą opieką rodziców, którzy skutecznie odganiają od nich drapieżniki.

Autor: mgr Krzysztof Dudek

Instytut Zoologii UP w Poznaniu

Polecamy również